ثبت‌نام روم

پابجیون | روم و تورنمت‌های جایزه‌دار | با نظارت کامل و بدون چیتر

روم Solo جایزه‌دار

جایزه نفر اول ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان

نقشه بازی: ارانگل  |  سبک بازی: سوم شخص  |  حالت: Solo (تک نفره)  |  فقط موبایل‌پلیر

زمان برگزاری روم: ۵شنبه هفته آینده (۱۱ مهر) 

هزینه ثبت‌نام: ۱۰ هزار تومان

روم Solo جایزه‌دار

جایزه نفر اول ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان

نقشه بازی: ارانگل  |  سبک بازی: سوم شخص  |  حالت: Solo (تک نفره)  |  فقط موبایل‌پلیر

زمان برگزاری روم:‌ ۵شنبه هفته آینده (۱۱مهر)

هزینه ثبت‌نام: ۱۰ هزار تومان